TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-01086
NGÀY NỘP ĐƠN 09/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU PMC
PMC
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
19 Vật liệu xây dựng (phi kim loại) như: ống cống làm bằng bê tông; gạch; ngói. 35 Mua bán than; mua bán vật liệu xây dựng. 36 Mua bán bất động sản; cho thuê nhà xưởng. 37 Xây dựng công trình dân dụng; xây dựng công trình công nghiệp; xây dựng cơ sở hạ tầng; san lấp mặt bằng; tư vấn giám sát; thi công xây dựng. 41 Dịch vụ vui chơi giải trí.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty cổ phần Tập đoàn Phú Mỹ
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Km25, QL6, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(18/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM