TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-01093
NGÀY NỘP ĐƠN 09/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU antech, hình
antech, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
43 Dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời (khách sạn, nhà trọ); đặt chỗ trước nơi lưu trú tạm thời; giữ chỗ lưu trú tạm thời.
PHÂN LOẠI HÌNH 24.13.01 25.01.25 26.04.03 26.04.09
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty cổ phần Kiến Nghệ
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 31A đường Văn Miếu, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN NT & PARTNERS CO.,LTD.
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(18/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM