TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-01096
NGÀY NỘP ĐƠN 09/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU LODAPA, hình
LODAPA, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
02 Sơn, sơn phủ; sơn chống thấm nước. 19 Bột trét tường; vật liệu xây dựng phi kim loại. 35 Mua bán, xuất nhập khẩu, cửa hàng bán, trưng bày, giới thiệu sản phẩm: bột trét tường, vật Iiệu xây dựng phi kim loại, sơn, sơn phủ, sơn chống thấm nước.
PHÂN LOẠI HÌNH 01.03.01 01.03.02 07.05.01 25.05.25 26.15.07
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH thương mại dịch vụ Long Danh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 1422 Phạm Thế Hiển, phường 5, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(18/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM