TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-01115
NGÀY NỘP ĐƠN 09/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU MARLBORO CRAFTED SELECTION RESTED TOBACCOS, hình
MARLBORO CRAFTED SELECTION RESTED TOBACCOS, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
34 Thuốc lá, thô hoặc đã được chế biến; các sản phẩm thuốc lá; xì gà; thuốc lá điếu, điếu xì gà nhỏ hở hai đầu, thuốc lá để tự cuốn thuốc lá điếu, thuốc lá hút tẩu, thuốc lá để nhai, thuốc lá bột để hít, thuốc lá trộn (thuốc lá kretek); thuốc lá bột ẩm; chất thay thế thuốc lá (không dùng cho mục đích y tế); thuốc lá điện tử; các sản phẩm thuốc lá cho mục đích để bị làm nóng; thiết bị điện tử và các bộ phận của các thiết bị đó cho mục đích làm nóng thuốc lá điếu hoặc thuốc lá để tỏa ra xon khí có chứa chất nicotin để hít; các dung dịch nicotin lỏng sử dụng cho thuốc lá điện tử; vật dụng cho người hút thuốc, giấy cuốn thuốc lá, ống thuốc lá, đầu lọc thuốc lá, hộp thiếc đựng thuốc lá, hộp đựng thuốc lá, gạt tàn, tẩu thuốc lá, các vật dụng bỏ túi để cuốn thuốc lá, bật lửa, diêm.
PHÂN LOẠI HÌNH 05.03.13 05.03.15 05.05.20 26.11.08
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Philip Morris Brands Sàrl
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Quai Jeanrenaud 3, 2000, Neuchâtel, Switzerland
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN TGVN
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(12/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM