TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-01118
NGÀY NỘP ĐƠN 09/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU LKR BEARING UNITS LKR, hình
LKR BEARING UNITS LKR, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
07 ổ bi công công nghiệp, vòng bi công nghiệp.
PHÂN LOẠI HÌNH 25.05.02 26.04.04 26.04.18 26.11.08
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Hộ kinh doanh La Chí Thanh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 01 Trịnh Hoài Đức, phường 13, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(12/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM