TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-01120
NGÀY NỘP ĐƠN 09/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU NEWMOS, hình
NEWMOS, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
25 Giầy; dép.
PHÂN LOẠI HÌNH 09.09.01 09.09.11
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH đầu tư & dịch vụ xuất nhập khẩu Thành Phát
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Nhà số 255, tổ dân phố Văn Tràng 1, thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(12/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM