TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-01122
NGÀY NỘP ĐƠN 09/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU TENKA, hình
TENKA, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
12 Phụ tùng ô tô, xe máy như săm, lốp, nhông, xích, vòng bi, má phanh.
PHÂN LOẠI HÌNH 26.01.01 26.01.18
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Trần Nhân Quyết
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN P514, nhà G3B, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN PADEMARK CO.,LTD.
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(18/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM