TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-01124
NGÀY NỘP ĐƠN 09/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU vintecom Together We achieve the Extraordinary, hình
vintecom Together We achieve the Extraordinary, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
41 Đào tạo về khoa học và công nghệ bao gồm các tiêu chuẩn hệ thống quản lý ISO và các tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế khác. 42 Dịch vụ khoa học, công nghệ, nghiên cứu và thiết kế liên quan đến chúng bao gồm dịch vụ tư vấn và đánh giá các hệ thống quản lý ISO và các tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế khác; dịch vụ nghiên cứu và phân tích công nghiệp bao gồm dịch vụ nghiên cứu các công cụ quản lý nâng cao năng suất chất lượng và phân tích thuật như 5 core tools, 6 sigma, VDA 6.3, VDA 6.5; thiết kế và phát triễn phần mềm máy tính bao gồm phần mềm hệ thống quản lý ISO online IoT.
PHÂN LOẠI HÌNH 26.11.12
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH tư vấn quản lý VINTECOM Quốc tế
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 5, phố Hoàng Sâm, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(12/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM