TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-01125
NGÀY NỘP ĐƠN 09/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU BAP Be Advanced Partner, hình
BAP Be Advanced Partner, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
42 Lập trình máy tính; dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính; bảo trì phần mềm máy tính; cập nhật phần mềm máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; tạo lập và duy trì trang web cho người khác; tạo lập và duy trì trang tin điện tử cho người khác; dịch vụ tư vấn công nghệ thông tin; dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính; cung cấp dịch vụ thuê ngoài trong lĩnh vực công nghệ thông tin; cung cấp thông tin về công nghệ máy tính và lập trình thông qua một trang web; cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet; cho thuê phần mềm máy tính; dịch vụ nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới cho người khác; phát triển phần mềm trong khuôn khổ xuất bản phần mềm; tư vấn công nghệ; tư vấn thiết kế trang web.
PHÂN LOẠI HÌNH 01.05.01 01.13.01 01.13.10 01.15.23 26.03.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty cổ phần tin học và xuất nhập khẩu BAP
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Tầng 10, tòa nhà Thông tấn xã Việt Nam, 81 Quang Trung, phường Hải Châu I, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(12/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM