TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-01126
NGÀY NỘP ĐƠN 09/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU T BLY BIKE, hình
T BLY BIKE, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
12 Xe đạp.
PHÂN LOẠI HÌNH 18.01.05 18.01.21 18.01.23 26.11.12
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Hộ kinh doanh Nguyễn Minh Thiện
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 73, Nguyễn Văn Tạo, ấp 2, xã Long Thới, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(12/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM