TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-01129
NGÀY NỘP ĐƠN 09/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU www.studyabroadsupport.com.vn, hình
www.studyabroadsupport.com.vn, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
41 Dịch vụ giáo dục đào tạo; dịch vụ tư vấn du học.
PHÂN LOẠI HÌNH 03.07.05 03.07.24
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty cổ phần tư vấn giáo dục và đào tạo AKI
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 3, Lô TT6, khu X5 (7.3 và 8.1), phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(12/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM