TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-01139
NGÀY NỘP ĐƠN 09/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU FLORIDA HOTEL, hình
FLORIDA HOTEL, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
43 Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng cung cấp thức ăn đồ uống.
PHÂN LOẠI HÌNH 05.01.06 05.01.12 06.01.02
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty cổ phần thương mại đầu tư Đại Thanh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 66 đường Quang Trung, phường Vạn Thắng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(12/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM