TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-01158
NGÀY NỘP ĐƠN 09/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU THE JINX!, hình
THE JINX!, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
05 Chất bổ sung dùng cho ăn kiêng.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Cobra Labs Limited
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Unit 3 / 9 Oropuriri Road, Waiwhakaiho, New Plymouth, NEW ZEALAND 4312
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN HAVIP CO., LTD.
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(14/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM