TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-01160
NGÀY NỘP ĐƠN 09/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU U BEST INSTITUTE Better YOU - Better WORK - Better LIFE NPL Training - Business Training & Consulting - Life Coaching, hình
U BEST INSTITUTE Better YOU - Better WORK - Better LIFE NPL Training - Business Training & Consulting - Life Coaching, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
41 Giáo dục, đào tạo; huấn luyện và đào tạo các kỹ năng mềm, kỹ năng tư duy phát triển bản thân cho cá nhân và doanh nghiệp; đào tạo và huấn luyện về lập trình ngôn ngữ tư duy (NLP - Neuro-Linguistic Programming) cho cá nhân và doanh nghiệp; sắp xếp và tiến hành hội thảo; tổ chức và điều hành hội thảo.
PHÂN LOẠI HÌNH 01.01.05 01.01.10 01.13.01 01.13.10
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH truyền thông VISION
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 135A Pasteur, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(14/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM