TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-01163
NGÀY NỘP ĐƠN 09/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU ZOHAR
ZOHAR
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
05 Chất diệt động vật gây hại; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm và chất diệt cỏ.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Adama Makhteshim LTD.
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN P.O. Box 60, Beer Sheva 8410001, Israel
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN T&T INVENMARK CO., LTD.
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(14/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM