TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-01168
NGÀY NỘP ĐƠN 09/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU TTP Chỉ có "Tiến & Phát", hình
TTP Chỉ có
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
35 Mua bán đồ trang sức.
PHÂN LOẠI HÌNH 26.01.02 26.01.18 26.11.12
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH đầu tư sản xuất thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Tiến Phát
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 36/46/9 Kinh Dương Vương, khu phố 1, phường 13, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(14/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM