TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-01169
NGÀY NỘP ĐƠN 09/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU MudraHouse, hình
MudraHouse, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
44 Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ xoa bóp; dịch vụ trang điểm.
PHÂN LOẠI HÌNH 05.05.20 05.05.21
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH sinh thái thẩm mỹ MUDRA
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 18LK2, khu đô thị Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(14/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM