TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-01171
NGÀY NỘP ĐƠN 09/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU Rion Tattoo oriontattoo.vn, hình
Rion Tattoo oriontattoo.vn, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
44 Dịch vụ xăm nghệ thuật.
PHÂN LOẠI HÌNH 14.07.06 15.01.21 20.01.11 26.01.01 26.01.18 26.13.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Trịnh Đình Tuấn Anh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Xóm Đông, xã Đông Sơn, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(14/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM