TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-01184
NGÀY NỘP ĐƠN 10/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU MIDICO
MIDICO
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
09 Máy biến thế, máy biến áp, máy đổi điện.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Bùi Văn Nhứt
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 107/77/17 Ni Sư Huỳnh Liên, phường 10, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(14/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM