TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-01186
NGÀY NỘP ĐƠN 10/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU MINATO, hình
MINATO, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
12 Nhông xe máy; xích xe máy, đĩa xe máy; săm lốp xe máy; phanh xe cộ; phụ tùng xe máy.
PHÂN LOẠI HÌNH 01.01.04 01.01.10 03.07.17 24.15.07 26.03.02
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Doanh nghiệp tư nhân Trung Mãi
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 65 Lê Lợi, phường 6, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(14/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM