TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-01187
NGÀY NỘP ĐƠN 10/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU Trung Tâm Bóng Rổ Ngôi Sao, hình
Trung Tâm Bóng Rổ Ngôi Sao, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
41 Trường đào tạo [giáo dục]; trại tập luyện thể thao; dịch vụ câu lạc bộ [giải trí hoặc giáo dục]; huấn luyện [đào tạo], dịch vụ câu lạc bộ sức khoẻ; giáo dục thể chất.
PHÂN LOẠI HÌNH 01.01.10 03.04.13 03.04.24 21.03.01 25.01.06 26.03.05 26.03.06 26.04.18
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Nguyễn Xuân Hoàng
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 958/100A Lạc Long Quân, phường 8, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(14/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM