TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-01189
NGÀY NỘP ĐƠN 10/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU Thanh Nhôm Việt
Thanh Nhôm Việt
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
06 Nhôm.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Đào Thanh Hào
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN A3/17A đường Vĩnh Lộc, Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(14/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM