TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-01190
NGÀY NỘP ĐƠN 10/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU CHRIS&CO SAIGON HAIRDRESSING
CHRIS&CO SAIGON HAIRDRESSING
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
44 Dịch vụ làm tóc; dịch vụ trang điểm.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Huỳnh Trọng Nguyên
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 27D/1 Nguyễn Văn Nguyễn, phường Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(14/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (18/06/2019) 100: Yêu cầu sửa đổi đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM