TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-01191
NGÀY NỘP ĐƠN 10/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU JAVILINK Achieve Your Dreams, hình
JAVILINK Achieve Your Dreams, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
39 Dịch vụ làm hộ chiếu và visa. 41 Dịch thuật.
PHÂN LOẠI HÌNH 24.15.02 24.15.11 25.05.03 26.04.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty cổ phần JAVILINK
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 4 Hoa Huệ, phường 7, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(14/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM