TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-01195
NGÀY NỘP ĐƠN 10/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU HODE.HOUSE H, hình
HODE.HOUSE H, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
37 Dịch vụ xây dựng.
PHÂN LOẠI HÌNH 07.01.11 07.01.24 26.04.07 26.11.03 26.11.07
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Nguyễn Đức Huy
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 227, đường Cầu Giấy, tổ 2, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(14/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM