TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-01196
NGÀY NỘP ĐƠN 10/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU ipmms, hình
ipmms, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
09 Máy tính, phần mềm máy tính.
PHÂN LOẠI HÌNH 26.01.02 26.01.18
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty cổ phần Giải pháp Quản lý Vật tư Công trình Thông Minh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Tầng 1 tòa nhà Licogi 13 đơn nguyên A, số 164 Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(14/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM