TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-01198
NGÀY NỘP ĐƠN 10/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU SAPO Paint
SAPO Paint
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
02 Sơn.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Nguyễn Văn Vĩnh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số NV1-23, khu đô thị Dream Town, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(14/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM