TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-01209
NGÀY NỘP ĐƠN 10/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU JAPAZGOLD
JAPAZGOLD
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
05 Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty cổ phần quốc tế Đại Sơn
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 352-354 Kinh Dương Vương, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN LACOM CO., LTD.
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(14/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM