TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-01220
NGÀY NỘP ĐƠN 10/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU Aero Clip
Aero Clip
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
12 Cần gạt nước cho kính chắn gió.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU ROBERT BOSCH GMBH
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Robert-Bosch-Platz 1, 70839 Gerlingen, Germany
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN PHAM & ASSOCIATES
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(14/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM