TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-01224
NGÀY NỘP ĐƠN 10/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU Mộc Nhân Mộc Nhân Beautiful, hình
Mộc Nhân Mộc Nhân Beautiful, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
35 Kinh doanh (mua bán) mỹ phẩm.
NỘI DUNG KHÁC Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng "BEAUTIFUL".
PHÂN LOẠI HÌNH 02.03.01 02.03.02 03.13.01 03.13.24 04.05.01 05.03.13 05.05.20
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Thoải
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 84/4 đường số 9, khu phố 1, phường Linh Tây, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(14/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (30/01/2019) 101: NNĐ tự bổ sung sửa đổi đơn (30/01/2019) 160: Bổ sung Giấy phép kinh doanh (28/12/2020) 251: Thông báo cấp văn bằng bảo hộ (20/04/2021) 285: QĐTC vì không nộp phí/ lệ phí cấp VBBH
NGÀY CẬP NHẬT 23/06/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM