TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-01224
NGÀY NỘP ĐƠN 10/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU Mộc Nhân Mộc Nhân Beautiful, hình
Mộc Nhân Mộc Nhân Beautiful, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
35 Kinh doanh (mua bán) mỹ phẩm.
PHÂN LOẠI HÌNH 02.03.01 02.03.02 03.13.01 03.13.24 04.05.01 05.03.13 05.05.20
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Thoải
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 84/4 đường số 9, khu phố 1, phường Linh Tây, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(14/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (30/01/2019) 101: NNĐ tự bổ sung sửa đổi đơn (30/01/2019) 160: Bổ sung Giấy phép kinh doanh
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM