TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-01228
NGÀY NỘP ĐƠN 10/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU PANDA HOUSE, hình
PANDA HOUSE, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
14 Đồ trang sức; đồ kim hoàn; đá quý; kim cương; hộp đựng đồ trang sức và phụ kiện; đồng hồ. 35 Mua bán: đồ trang sức, đồ kim hoàn, đá quý, kim cương, hộp đựng đồ trang sức và phụ kiện, đồng hồ.
PHÂN LOẠI HÌNH 03.01.14 03.01.16 03.01.24 07.01.11 07.01.24
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH PANDA HOUSE
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 42/2 Nguyễn Đình Khơi, phường 4, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(14/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM