TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-01230
NGÀY NỘP ĐƠN 10/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU Hiệp Huy Đặc sản nem nướng, hình
Hiệp Huy Đặc sản nem nướng, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
29 Nem nướng. 35 Mua bán nem nướng. 43 Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng tự thực hiện.
PHÂN LOẠI HÌNH 01.01.02 01.01.12 01.15.05 05.09.24 25.01.06 26.01.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Trần Thị Huế
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Thôn Cự Đà, xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(14/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM