TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-01231
NGÀY NỘP ĐƠN 10/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU NIKITA, hình
NIKITA, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
02: Sơn. 19: Bột bả tường.
PHÂN LOẠI HÌNH 26.11.12 26.11.03 26.04.02 26.04.18
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Trần Tuấn Kình
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số nhà 8 ngõ 6 đường Quang Lãm, phường Phú Lãm, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
ĐỊA CHỈ CHỦ SỞ HỮU Số nhà 8 ngõ 6 đường Quang Lãm, phường Phú Lãm, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
SỐ VĂN BẰNG 4-0378274-000
NGÀY CẤP BẰNG 03/02/2021
NGÀY CÔNG BỐ BẰNG 25/03/2021
NGÀY HẾT HẠN 10/01/2029
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(14/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (13/01/2021) 151: Hoá đơn phí/ lệ phí cấp bằng, đăng bạ và công bố (28/12/2020) 251: Thông báo cấp văn bằng bảo hộ (03/02/2021) 151: Hoá đơn phí/ lệ phí cấp bằng, đăng bạ và công bố
NGÀY CẬP NHẬT 10/06/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM