TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-01231
NGÀY NỘP ĐƠN 10/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU NIKITA, hình
NIKITA, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
02 Sơn. 19 Bột bả tường.
PHÂN LOẠI HÌNH 26.04.02 26.04.18 26.11.03 26.11.12
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Trần Tuấn Kình
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số nhà 8 ngõ 6 đường Quang Lãm, phường Phú Lãm, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(14/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM