TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-01232
NGÀY NỘP ĐƠN 10/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU VA Mật ong Vân Anh, hình
VA Mật ong Vân Anh, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
30 Mật ong. 35 Mua bán: mật ong.
PHÂN LOẠI HÌNH 01.15.15 05.05.19 05.05.20 26.01.02
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Hộ kinh doanh Tô Thị Vân Anh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Thôn Tân Sơn, xã Nấm Dẩn, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(14/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM