TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-01233
NGÀY NỘP ĐƠN 10/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU Long Nhật
Long Nhật
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
16 Giấy vệ sinh; khăn giấy.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ giấy Long Nhật
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 83, tổ 8, KP 12, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(14/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM