TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-01234
NGÀY NỘP ĐƠN 10/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU vietlube cm, hình
vietlube cm, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
04 Dầu nhớt. 37 Dịch vụ chăm sóc xe (bảo dưỡng xe); dịch vụ rửa xe; dịch vụ thay dầu cho xe.
PHÂN LOẠI HÌNH 01.15.15 03.07.17 26.11.03 26.11.08
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Nguyễn Đình Đông
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 506/19/21 đường 3/2, phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(14/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM