TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-01236
NGÀY NỘP ĐƠN 10/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU TELART
TELART
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
05 Dược phẩm.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Getz Pharma International FZ LLC
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Office No: 1307, 13th floor Al-Thuraya Tower 1, Dubai Media City, Dubai, United Arab Emirates
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN KENFOX IP SERVICE CO.,LTD.
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(14/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM