TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-01239
NGÀY NỘP ĐƠN 10/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU Rau Lạng Sơn, hình
Rau Lạng Sơn, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Nhãn hiệu chứng nhận
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
29 Rau đã qua sơ chế, chế biến. 31 Rau tươi. 35 Mua bán rau.
NỘI DUNG KHÁC Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng "RAU", "S", hình luống rau, hình lá rau.
PHÂN LOẠI HÌNH 05.03.13 05.03.14 06.01.02 06.03.11 06.19.09 25.01.06 26.01.01 26.11.03
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn / ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 30 đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
ĐỊA CHỈ CHỦ SỞ HỮU Số 30 đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
SỐ VĂN BẰNG 4-0325462-000
NGÀY CẤP BẰNG 31/07/2019
NGÀY CÔNG BỐ BẰNG 25/09/2019
NGÀY HẾT HẠN 10/01/2029
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(28/01/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM