TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-01244
NGÀY NỘP ĐƠN 10/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU W VIET VICTORY COME VIET VICTORY AND WIN TOGETHER, hình
W VIET VICTORY COME VIET VICTORY AND WIN TOGETHER, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
01 Hóa chất dùng trong công nghiệp.
PHÂN LOẠI HÌNH 01.05.01 15.09.18 26.03.05 26.07.25 26.11.08 26.11.09
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH Thắng Lợi Việt
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 17 lô C, đường Gò Ô Môi, tổ 22A, khu phố 2, phường Phú Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(14/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM