TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-01251
NGÀY NỘP ĐƠN 10/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU ASCTAX, hình
ASCTAX, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
35 Dịch vụ kế toán; dịch vụ khai thuế; lập bản khai thuế. 45 Dịch vụ nghiên cứu pháp luật; dịch vụ soạn thảo tài liệu pháp lý.
PHÂN LOẠI HÌNH 03.07.11 03.07.16 03.07.24 26.01.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH ASC Lê Nguyễn
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN T1-A03a.18, C/c M-ONE, số 35/12 Bế Văn Cấm, phường Tân Kiểng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(14/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM