TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-01264
NGÀY NỘP ĐƠN 10/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU MV UASSL Bảo mật website, hình
MV UASSL Bảo mật website, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
42 Dịch vụ bảo mật dữ liệu; dịch vụ bảo vệ máy tính; dịch vụ máy chủ các trang web của người khác; dịch vụ cung cấp trung tâm dữ liệu (dịch vụ máy tính: cung cấp cơ sở dữ liệu thông tin để cho người sử dụng dịch vụ có thể truy cập và tra cứu được); dịch vụ an ninh thông tin (dịch vụ bảo mật thông tin bằng các biện pháp tin học); dịch vụ truyền thông tin và dữ liệu an toàn và dịch vụ mã hoá và giải mã dữ liệu (dịch vụ máy tính: bảo mật cho thông tin được truyền bằng cách mã hóa và/hoặc giải mã các dữ liệu này).
PHÂN LOẠI HÌNH 24.15.11 26.15.09 26.15.11 26.15.15
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH phần mềm Hào Quang Việt
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Tầng 3, tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, phường 07, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(14/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM