TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-01265
NGÀY NỘP ĐƠN 10/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU OPPA
OPPA
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
32 Bia; nước khoáng, nước ga và các loại đồ uống không có cồn; đồ uống hoa quả và nước ép hoa quả; xi-rô và các loại chế phẩm khác đề làm đồ uống.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Lê Trung Thành
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 7 Hoa Lan, phường 2, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(14/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM