TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-01271
NGÀY NỘP ĐƠN 10/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU S uno.vn, hình
S uno.vn, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
09 Phần mềm máy tính; phần mềm ứng dụng máy vi tính có thể tải về; phần mềm dùng để quản lý kho, phần mềm quản lý phân phối; phần mềm quản lý doanh nghiệp; phần mềm quản lý bán hàng.
PHÂN LOẠI HÌNH 24.17.18 26.04.02 26.05.01 26.05.04
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Nguyễn Tiến Bảo
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 8/33 Đinh Tiên Hoàng, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(14/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM