TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-01274
NGÀY NỘP ĐƠN 10/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU Straight T, hình
Straight T, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
10 Máng niềng răng trong suốt.
PHÂN LOẠI HÌNH 01.01.03 01.01.09 05.03.13 05.03.15
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH một thành viên MVA CORP
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 217/43 Lãnh Binh Thăng, phường 12, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(14/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM