TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-01281
NGÀY NỘP ĐƠN 10/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU Lan Bằng Nhung Hươu lb chất lượng hảo hạng, hình
Lan Bằng Nhung Hươu lb chất lượng hảo hạng, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
05 Nhung hươu tuơi và nhung hươu đã qua chế biến dùng cho mục đích y tế (thực phẩm chức năng). 31 Hươu giống.
PHÂN LOẠI HÌNH 03.04.07 03.04.13 05.05.20 05.05.21 26.01.01 26.01.18 26.04.03
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Nguyễn Cao Bằng
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Xóm Lâm Phúc, xã Sơn Lâm, huyện Hưong Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN ALIATLEGAL CO., LTD.
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(14/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM