TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-01281
NGÀY NỘP ĐƠN 10/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU Lan Bằng Nhung Hươu lb chất lượng hảo hạng, hình
Lan Bằng Nhung Hươu lb chất lượng hảo hạng, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
05: Nhung hươu tươi và nhung hươu đã qua chế biến dùng cho mục đích y tế (thực phẩm chức năng). 31: Hươu giống.
NỘI DUNG KHÁC Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng "Nhung hươu", "Chất lượng hảo hạng", "100% Nguyên Chất", "Ib", hình đầu hươu.
PHÂN LOẠI HÌNH 03.04.07 03.04.13 05.05.20 05.05.21 26.01.01 26.01.18 26.04.03
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Nguyễn Cao Bằng
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Xóm Lâm Phúc, xã Sơn Lâm, huyện Hưong Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
ĐỊA CHỈ CHỦ SỞ HỮU Xóm Lâm Phúc, xã Sơn Lâm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
SỐ VĂN BẰNG 4-0382868-000
NGÀY HẾT HẠN 10/01/2029
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN Công ty TNHH Tư vấn Luật ALIAT (ALIAT LEGAL)
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(22/01/2021) 251: Thông báo cấp văn bằng bảo hộ (14/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (05/02/2021) 151: Hoá đơn phí/ lệ phí cấp bằng, đăng bạ và công bố (25/03/2021) 151: Hoá đơn phí/ lệ phí cấp bằng, đăng bạ và công bố (25/03/2021) 151: Hoá đơn phí/ lệ phí cấp bằng, đăng bạ và công bố (25/03/2021) 151: Hoá đơn phí/ lệ phí cấp bằng, đăng bạ và công bố
NGÀY CẬP NHẬT 09/06/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM