TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-01286
NGÀY NỘP ĐƠN 10/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU ARTISTRY LABS
ARTISTRY LABS
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
03 Mỹ phẩm; chế phẩm giữ ẩm cho da; chế phẩm chăm sóc da không chứa thuốc; các sản phẩm chăm sóc da cụ thể là: tinh chất chăm sóc da không chứa thuốc; chế phẩm làm sạch da (mỹ phẩm); kem bôi dưỡng da; nước thơm dùng cho da (mỹ phẩm); mặt nạ làm đẹp dưỡng đa mặt; gel dùng để giữ ẩm cho da; nước hoa hồng cho da (mỹ phẩm).
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU ALTICOR INC
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 7575 Fulton Street East Ada, Michigan 49355-0001 USA
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN VCCI-IP CO.,LTD
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(14/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM