TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-01289
NGÀY NỘP ĐƠN 10/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU Latex 17 Day, hình
Latex 17 Day, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
25 Quần áo thời trang; giày dép may sẵn. 35 Mua bán: quần áo thời trang, túi xách, giày dép.
PHÂN LOẠI HÌNH 02.09.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Nguyễn Dương Ngọc Tuấn
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN B1403, chung cư Phú Thạnh, 53 Nguyễn Sơn, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(14/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM