TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-01291
NGÀY NỘP ĐƠN 10/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU Mudan H H, hình
Mudan H H, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
34 Thuốc lá; thuốc lá điếu; thuốc lào; xì gà.
PHÂN LOẠI HÌNH 05.05.19 05.05.20 05.05.21 26.04.18 26.04.24
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH xuất nhập khẩu Huy Khang
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 105, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Ka Long, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(14/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM