TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-01295
NGÀY NỘP ĐƠN 10/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU TOKYOSWORD
TOKYOSWORD
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
08 Dao gốm; dao pha [dao]; dao bầu [dao]; dao phay; dao rựa; dao bổ củi; dao gọt; dao bào; dao cạo; bào; dao băm thịt [dụng cụ cầm tay]; dao thái thịt [dụng cụ cầm tay]; dao lọc thịt [dụng cụ cầm tay]; dao cắt; dao tỉa; dao xén; dao.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Kozo OCHIAI
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 1-2-7 Nishimachi, Nichinan, Miyazaki 887-0002, JAPAN
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN ELITE LAW FIRM
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(14/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM