TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-01297
NGÀY NỘP ĐƠN 10/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU HEMAFER
HEMAFER
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
05 Dược phẩm điều trị bệnh thiếu máu (pharmaceutical products for the treatment of anemia)
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Uni-Pharma Kleon Tsetis Pharmaceutical Laboratories S.A.
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 14th Klm.National Road 1, Gr-145 64, Kifissia - Greece
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN AGELESS CO.,LTD.
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(14/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (11/01/2019) 190: Nộp các tài liệu khác (26/07/2019) 166: Phản đối cấp (05/09/2019) 192: Trả lời thông báo cho Sửa đơn-Chuyển đổi-Phản đối
NGÀY CẬP NHẬT 10/08/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM